Thế Giới

Vẻ đẹp ma mị của những nơi bị bỏ hoang, lãng quên trên thế giới
Vừa làm giường vừa làm quan tài - phát minh mùa dịch của Columbia khiến thế giới sững sờ Canada trả gấu trúc hữu nghị về Trung Quốc vì thiếu thức ăn do dịch bệnh