Thiên nhiên

Wombat không cho loài thú nào ở nhờ hang nhưng chúng đã cứu Châu Úc theo cách khác
Ngôn ngữ của chim cánh cụt thực chất rất 'giống' với con người - phát hiện gây shock từ các nhà khoa học Cừu mũi đen Valais: Bạn biết gì về loài cừu dễ thương và đắt đỏ nhất thế giới?